Moskova Antlaşması | Nedenleri Ve Sonuçları

16 Mart 1921

Moskova Antlaşması

 

Merhaba Sevgili Öğrencilerimiz, bu konumuzda sizlere Moskova Antlaşmasının nedenlerini ve bu antlaşmanın sonuçlarını anlatmaya çalışacağız. Moskova Antlaşması 16 Mart 1921 tarihinde yani Birinci İnönü savaşından sonra SSCB ile TBMM Hükumeti arasında imzalanmıştır. Bu Antlaşmanın hükümleri nedenleri ve sonuçlarını dikkatlice inceleyelim.

Moskova Antlaşması Neden İmzalandı

 

 • Sovyet Rusya’nın güney sınırını güvence altına almak istemesi
 • Askeri yardıma ihtiyaç duyulması
 • Her iki devletinde siyasi varlığını karşılıklı olarak kabul ettirmek istemesi
 • TBMM’nin Birinci İnönü Savaşını kazanarak Londra Konferansına davet edilmesi.

Moskova Antlaşması’nın Hükümleri :

 • İki taraftan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
 • Sovyetler Birliği Misak-ı Milli’yi tanıyacak.
 • Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz olacak.
 • Sovyet Rusya Hükümeti Kapitülasyonların kalktığını kabul edecek.
 • İki devlet aralarındaki ilişkileri geliştirerek ekonomik ve mali antlaşmalar yapacaklar.
 • Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’ye bırakılacak, Batum ise Gürcistan’a verilecek.
 • Boğazlar konusunda ayrı bir konferans toplanacak ancak bu konferansta Türkiye’nin İstanbul üzerindeki egemenliğini tehdit eden bir karar alınamayacak.
 • Sovyet Rusya, elinde bulunan esirleri üç ay içerisinde iade edecek

 

Dikkat!!!  SINAVDA SORU OLARAK GELİR

Moskova Antlaşması ile  Rusya TBMM’yi tanıyan ilk büyük devlet oldu

 

Moskova Antlaşması’ndan Önce Sovyet Rusya ile İlişkiler

Sovyet Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesinden sonra İtilaf Devletleri yeni kurulan devleti ve onun rejimini tanımadılar ve Rusya’daki çarlık yanlılarının ayaklanmalarını desteklediler. Soveyet Rusya yeni rejimi yaşatmak için güney sınırlarının güvenliğini sağlamak zorundaydı. Bu nedenle de Anadolu’daki hareketi desteklemeye başladı. Rusya Haziran 1920’de Misak-ı Milli’yi tanıdığını açıkladı. Birinci İnönü Zaferi’nden sonra da TBMM ile Moskova Antlaşması’nı imzaladı.

 

Dikkat!!!  SINAVDA SORU OLARAK GELİR

Rusya, Ermenistan’dan sonra Sevri tanımayan ikinci devlet oldu.

 

 

 

Moskova Antlaşması’nın Sonuçları :

 • Bu antlaşma ile Rusya TBMM’yi tanıyan ilk büyük devlet oldu.
 • Rusya Misak-ı Milli’yi tanıyan ve kapitülasyonların kalktığını kabul eden devlet oldu.
 • Rusya, Ermenistan’dan sonra Sevri tanımayan ikinci devlet oldu.
 • Rusya Osmanlı Devleti ile ilişki kurmayacağını kabul etmekle Osmanlı Devleti’nin sona erdiğini kabul etti.
 • Doğu Cephesi’ndeki birlikler, Batı Cephesi’ne kaydırıldı.

Dikkat!!!  SINAVDA SORU OLARAK GELİR

Misaki Milliden ilk taviz Moskova Antlaşması ile verilmiştir. Batum Gürcistan’a bırakılması şartıyla Gümrü Antlaşması kabul edilmiştir.

 

Dikkat!!!  SINAVDA SORU OLARAK GELİR

Birinci İnönü Savaşı sonucunda TBMM hukümeti yabancı devletlerle Antlaşmalar imzalaması dış politikada etkinliği ve saygınlığını arttırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir