Lozan Barış Konferansı Ve Antlaşması

20 Kasım 1922 - 24 Temmuz 1923

Lozan Barış antlaşması

Mudanya ateşkes Antlaşmasından sonra 1 . TBMM tarafından imzalanmış 23 Ağustos 1923’de  2 . TBMM tarafından onaylanmıştır. Lozan Barış Antlaşmasının yapılacağı yer için Mustafa Kemal İzmir’de yapılmasını çok istemiştir.

 

Dikkat!!! sınavda soru olarak gelebilir.
Mustafa Kemal Lozan Barış konferansının İzmir’de yapılmasını neden çok istemiştir?

Yunanlıların İzmir’de yaptığı tahribatı diğer devletlerin görmesi ve savaş tazminatı alınacaksa bu tazminatı arttırma çabası

Ama diğer devletler de kendi aralarında söz sahibi olduğundan bu istek kabul edilmemiş İsviçre’nin Lozan kentinde yapılması kararı alınmıştır. Fakat bir sorun vardır bu Barış konferansı’na hem TBMM hem de Osmanlı devleti çağrılmıştır. Bu durum daha önce de Londra konferansında karşımıza çıkmıştı. Mustafa Kemal bu duruma bir önlem almalıydı.

1 Kasım 1922’de saltanatı  kaldırılarak itilaf Devletlerinin  ikilik çıkarması engellenmiştir

Dikkat!!! Sınavda soru olarak gelebilir.

TBMM’nin yapmış olduğu ilk inkılap nedir?
Saltanatlığın kaldırılması

Lozan’a katılan devletler

Türkiye, İtalya, Yunanistan, Fransa, İngiltere,  Japonya, Romanya ve Yugoslavya dır. Gözlemci devlet olarak katılan ülke ise ABD dir

Dikkat!!! Sınavda soru olarak gelebilir.

Lozan Barış Antlaşması’nın gözlemci devleti hangisidir
ABD

 

Lozan’a Gönderilen Delegeler

 

Mustafa Kemal Lozan’a göndermek için 3 kişilik baş delege belirlemiştir.

  •  İsmet İnönü
  • Dr Rıza Nur
  •  Hasan SakaBu 3 delegenin yanında 21 kişilik Katip heyeti de gönderilmiştir.

Lozan’a gidecek heyetten Mustafa Kemal’in istedikleri

  • Ermenilerin toprak isteklerine cevap vermeyin
  • Kapitülasyonları kaldırmadan dönmeyin

Lozan’da bir görüşme değil 2 görüşme yapılmıştır.

 

21 Kasım – 4 Şubat – 1 . Lozan görüşmesi

İtilaf devletlerinin kapitülasyonları kaldırılması ve Ermenilerin Toprak istememesi tekliflerini kabul etmediği gibi daha başka ulusal bağımsızlığımızı etkileyen birçok madde sıraladıkları için 3 kişilik heyet masadan kalkmıştır.

4 Şubat – 23 Nisan Verilen ara

Görüşmelere ara verilen süredir bu ara nedeniyle TBMM içinde bazı sesler yükselmiş ve sorunlar çıkmıştır.

Verilen ara neticesinde olanlar
  • 17 Şubat’ta İzmir iktisat kongresi toplandı.
  • Ülke genelinde seçim kararı alındı.
  • 2. TBMM  açıldı.

23 Nisan – 24 Temmuz – 2. Lozan Görüşmeleri

Mustafa Kemal yeniden savaşmayı göze alarak orduların hazırlanmasını söylemiş ve Sovyet Rusya tekrar bir savaş çıkarsa Türklerin tarafında olacağını belirtmiştir. İtilaf devletleri ülkelerinde oluşan kamuoyunu göze alarak TBMM’yi tekrar Lozan’a davet etmiştir.

Konunun başında sizlere belirttiğimiz gibi 1. TBMM tarafından imzalanmış ve 2. TBMM  tarafından onaylanmış bir Barış konferansıdır.

Dikkat!!! Sınavda soru olarak gelebilir.

Lozan Barış konferansı’nı onaylayan kimdir?
2. TBMM

Lozan Barış konferansı’nda alınan kararlar

1 . Sınırlarımız

Doğu sınırı Kars antlaşması ile kesinleşmiştir atı sınırı Mudanya savaşı kazanılması ile İstanbul antlaşması ile kesinleşmiştir güneysınırı fransızlarla 20 Ekim 1921’de yapılan Ankara antlaşması’na göre belirlenmiştir Irak sınırı lozan’da çözüme kavuşturulmalı mış İngiltere ve Türkiye arasında daha sonra yapılacak görüşmelere bırakılmıştır.

Dikkat!!! Sınavda soru olarak gelebilir.

Lozan’da gündeme gelmesine rağmen çözümü sonraya bırakılan tek mesele
Irak sınırı

2 . Kapitülasyonlar

Tamamen kaldırılmıştır

3 . Ermeni iddiaları

Tamamen reddedilmiştir.

4 . Azınlıklar

Bütün azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi kararlaştırılmıştır.

5 . İstanbul’un boşaltılması

45 gün içinde İstanbul’un tamamen boşaltılması karara bağlanmıştır

6 . Patrikhane

patrikhanelerin İstanbul dışına çıkarılması sunuldu itilaf Devletleri kabul etmedi sonucunda İstanbul dışına çıkarılamadı fakat yetkileri alındı

7 . Adalar

Bozcaad (taşöz) Gökçeada (imroz) ve tavşan Adaları Türkiye’ye verildi Ege Adaları Yunanistan’a bırakılmıştır.

Yunanistan’ın Türkiye’ye yakın adalarda silah bulundurmaması ve Ege adalarını silahsızlandırılmaması kararı alınmıştır.

Kıbrıs’ın denetimi İngiltere’ye 12 Adalar İtalya’ya bırakılmıştır

8 . Savaş tazminatı

Karaağaç ve Bosna köyü savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verilmiştir

9 . Boğazlar

Boğazlar başkanı Türklerden oluşan bir komisyon yönetimine bırakılacak
Ticaret gemileri nin geçişi serbest bırakılacak Savaş gemilerine ise tonaj ve Gül sınırlandırılması
Boğazların her iki yakasında asker ve silahtan arındırılmış 20 kilometrelik bölge oluşturulması karara bağlanmıştır

Dikkat!!! Sınavda soru olarak gelebilir.

Lozan’daki boğazlar meselesi ne hangi iki devlet sonradan katılmıştır
Sovyet Rusya ve Bulgaristan

10 . Yabancı okullar

Türk topraklarındaki yabancı okulların Türk kanunlarına uyması kararlaştırılmıştır.

11 . Dış borçlar

Osmanlı Devleti’nin 1854 den itibaren aldığı borçların Osmanlı’dan ayrılan devletler arasında paylaştırılması kararlaştırılmıştır.

Türkiye payına düşen borçların ise kağıt para cinsinden Türk lirası ve Frank olarak taksitler halinde ödemesi kararlaştırılmıştır

12 . Nüfus mübadelesi

Batı Trakya Türkleri ve istanbul bozcaada ve gökçeada’daki Rumlar hariç diğer Türk ve Rum halklarının mübadele edilmesi kararlaştırılmıştır.

Dikkat!!! Önemli Not

Alınan bu kararlar ile Osmanlı’nın yüzyıllık sorunları ortadan kaldırılmıştır.

Lozan antlaşmasında taviz verilen konular

1 . Boğazlar
2 . Adalar
3 . Patrikhane
4 . Suriye sınırı

Lozan antlaşması’nda sonra tekrar gündeme gelen konular

1 . Yabancı okullar
2 . Irak sınırı yani Musul sorunu
3 . Osmanlı borçları
4 . Nüfus mübadelesi
5 . Boğazlar
6. Suriye sınırı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir