Londra Konferansı’nın nedenleri ve sonuçları kısaca

Londra Konferansı

 

1 . İnönü Savaşının Türk Kuvvetlerince kazanılması üzerine İtilaf Devletleri Sevr Anlaşmasında bazı değişiklikler yaparak Türk  tarafına imzalatmak istediği bir Konferanstır. Uyanık geçinen itilaf devletleri hem TBMM hemde İtilaf Devletlerini konferansa birlikte davet ederek hükumetler arasında karışıklık çıkarmak istemiştir. Hatta Barış teklifine TBMM henüz cevap vermeden Yunan kuvvetleri İnönü Ovasında ikinci kez saldırıya geçmiştir.

 

Londra Konferansı’nın Toplanma Nedenleri

 • Birinci İnönü Zaferi’nin kazanılması.
 • Doğu’da Ermeniler’e karşı başarılar kazanılması ve Gümrü Antlaşması’nın yapılması.
 • TBMM’nin içeride ve dışarıda kazandığı başarılar.

 

TBMM Konferansa Nasıl Katıldı?

 • İtilaf Devletleri konferansa başta İstanbul Hükümeti’ni çağırdı.
 • TBMM konferansa ayrıca bir çağrı yapılırsa katılacağını bildirdi.
 • İtalya’nın aracı olması üzerine TBMM konferansa katılmaya karar verdi.

 

TBMM’nin Londra Konferansı’na Katılmaktaki Amacı ;

 • Ankara Hükümeti ve yeni Türk Devleti’nin resmen tanınmasını sağlamak.
 • Misak-ı Milli’yi dünya kamuoyuna anlatmak.
 • Barıştan yana olduğumuzu ispatlamak.

 

Londra Konferansı’nın Sonuçları
 • TBMM hükümeti ilk defa uluslararası bir kurulda yer aldı.
 • İtilaf Devletleri TBMM ile Londra’da görüşmekle yeni Türk Devleti’ni hukuken tanımış oldu.
 • Londra Konferansı’nın hemen ardından Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.

Fransa ve İtalya’nın Sevr Antlaşması’nı değiştirerek kabul ettirmek istemesi.

İtilaf Devlerinin Amaçları TBMM’nin Konferansa Katılma Amçları
Sevr Anlaşmasında Değişiklik yaparak TBMM’ye kabul ettirmek Türk milletinin haklı davasını ve Misak_ı Milli sınırlarını dünya kamuoyuna duyurmaktır
Yunanlıların tekrar saldırı hazırlığı yapmaları için zaman kazandırmak Türkler Barışa yanaşmıyor, savaş uzatıyor şeklinde yapılan propagandaları çürütmektir.
Türk Tarafının savaş yanlısı olduğu izlenimi yaratma çabası
İtilaf Devleri konferansa İstanbul hükümetinide davet etmesinde ki amaç iki taraf arasında ki dörüş ayrılıklarından yararlanmak istemesidir.
Londra Konferansına Katılan Taraflar
 • TBMM Adına Bekir Sami Bey
 • İstanbul Hükumeti Adına Tevfik Paşa
 • İNGİLTERE
 • FRANSA
 • İTALYA
 • YUNANİSTAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir