1. Ana Sayfa
 2. İnkılap Tarihi
 3. YKS ve KPSS Tarih Dersinde Bilinmesi Gereken İLKLER – Bölüm – 2

YKS ve KPSS Tarih Dersinde Bilinmesi Gereken İLKLER – Bölüm – 2

featured

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da halk arasında bilinen kısa adıyla KPSS, her yıl binlerce adayın yeterli puanı alıp atanabilmek için girdiği bir sınavdır. KPSS birbirinden farklı birçok dersi kapsamaktadır. Söz konusu bu derslerden biri de tarih dersidir. Sınavda iyi bir puan elde etmek isteyen adayların tarih dersine ait birçok ayrıntıyı da iyi bilmesi gerekmektedir. Tarih dersi içerisinde yer alan ‘’İLKLER’’ bu ayrıntılardan en önemli olanıdır. KPSS’ye girecek adaylara fayda sağlaması açısından İslamiyet öncesinden başlayıp Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve sonrasını kapsayan konuların sonuna kadar gerçekleşen ilklerin birçoğu aşağıda verilmektedir.

KPSS Tarih Dersinde Bilinmesi Gereken İLKLER – Bölüm – 2

 • Anadolu toprakları üzerinde kurulan ilk Türk beyliği Saltuklulardır.
 • Anadolu’da kurulan ilk medrese, Danişmentliler dönemine ait olan Tokat Niksar Yağbasan Medresesi olarak bilinmektedir.
 • Bilinen ilk Türk denizcisi Çaka Bey’dir.
 • Kutadgubilig, Türk-İslam edebiyatının ilk yazılı eseri olarak kabul edilmektedir.
 • Divan-ı Lügati’t Türk ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilmektedir.
 • Türk – İslam tarihinde ilk kervansaraylar Karahanlılar dönemine aittir.
 • Türkiye Selçuklu Devleti’ne katılan ilk Türk beyliği Danişmentliler olarak bilinmektedir.
 • Mengüceklerin Türkiye Selçuklu Devleti’ne katılması ile Anadolu Türk siyasi birliği tam anlamıyla ilk kez sağlanabilmiştir.
 • Miryokefalon Savaşı sonrası Batı kaynaklarında Anadolu için ilk kez Türkiye ifadesi kullanılmıştır.
 • Alay Han Anadolu’da yapılan ilk kervansaray olarak bilinmektedir.
 • Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait ilk medrese Koca Hasan Medresesi’dir.
 • Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait ilk hastane Gevher Nesibe Daruşşifası’dır.
 • Dünya üzerindeki tüccarlara yönelik ilk devlet sigortacılık faaliyetleri I. Alaaddin Keykubat döneminde yapılmıştır.
 • Mengücekler dönemine ait olan Divriği Külliyesi Anadolu’daki ilk külliye olarak bilinmektedir.
 • Selçuklular dönemine ait olan ilk külliye Kayseri’de bulunan Hunat Hatun Külliyesi olarak bilinmektedir.
 • Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş Koyuhisar Savaşı’dır.
 • Osmanlı’da ilk bakır para Osman Bey döneminde basılmıştır.
 • Osmanlı’nın ilk kadı ataması (Dursun Fakih) Osman Bey döneminde yapılmıştır.
 • Osman Bey döneminde bac olarak isimlendirilen vergi alınmaya başlanmıştır.
 • Osmanlı’da ilk tımar sistemi Osman Bey döneminde uygulandı.
 • Orhan Bey döneminde Çimpe Kalesi alınmıştır. Bu kale Osmanlı’nın Rumeli’deki ilk toprağıdır.
 • Orhan Bey döneminde Karesioğullarının Osmanlı Devleti’ne bağlanması sayesinde Osmanlı Devleti ilk kez deniz gücüne sahip olmuştur.
 • Osmanlı’nın ilk gümüş parası Orhan Bey döneminde bastırılmıştır.
 • Osmanlı’nın ilk camisi olan İznik Hacı Özbek Cami Orhan Bey döneminde yapılmıştır.
 • Osmanlı’nın ilk sarayı olan Bursa Bey Sarayı Orhan Bey döneminde yapılmıştır.
 • Osmanlı’nın ilk medresesi olan İznik Orhaniye Medresesi Orhan Bey döneminde yapılmıştır.
 • Osmanlı’nın ilk müderris ataması (Davud Kayseri) Orhan Bey döneminde yapılmıştır.
 • Osmanlı’da ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
 • Orhan Bey döneminde Osmanlı’nın ilk düzenli ordusu olarak bilinen Yaya ve Müsellem Ordusu kurulmuştur.
 • Cenevizlilere ilk kapitülasyonlar Orhan Bey döneminde verilmiştir.
Önemli Konu ! Mutlaka Oku !  YKS ve KPSS Tarih Dersinde Bilinmesi Gereken İLKLER – Bölüm – 3

Umarım bu  yazımız umarım sizler için faydalı olmuştur. Ayrıca YKS ve KPSS Tarih Dersinde Bilinmesi Gereken İLKLER – Bölüm – 3 başlıklı yazımıza da göz atmanızı öneririz.

Yorum Yap

Yorum Yap