İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. İnkılap Tarihi
 3. YKS ve KPSS Tarih Dersinde Bilinmesi Gereken İLKLER – Bölüm – 5

YKS ve KPSS Tarih Dersinde Bilinmesi Gereken İLKLER – Bölüm – 5

YKS ve KPSS Tarih Dersinde Bilinmesi Gereken İLKLER – Bölüm – 5

Kamu Personeli Seçme Sınavı veya daha kısa ifadeyle KPSS, uzun yıllardır binlerce adayın girdiği ve kamu kurumlarına atanmak için yeterli puanı almaya çalıştığı bir sınavdır. Kamu Personeli Seçme Sınavı genel kültür, genel yetenek ve alan derslerinden oluşmaktadır. Genel kültür kapsamında yer alan derslerden biri de tarih dersidir. Tarih dersi konu içeriği bakımından oldukça yoğun bir derstir. Bu nedenle sınav sonunda güzel bir puan elde etmeyi hayal eden kişilerin tarih dersine ait birçok ayrıntıyı bilmesi gerekmektedir. Tarih dersi içerisinde yer alan ‘’İLKLER’’ bu ayrıntılardan en önemli olanıdır. KPSS’ye girecek adaylara fayda sağlaması açısından İslamiyet öncesinden başlayıp Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve sonrasını kapsayan konuların sonuna kadar gerçekleşen ilklerin birçoğu aşağıda verilmektedir.

KPSS Tarih Dersinde Bilinmesi Gereken İLKLER

 • Padişahın yetkileri ilk kez Sened-i İttifak ile sınırlandırılmıştır. Böylece padişah ilk kez kendi gücünden başka bir güç daha olduğunu kabullenmiştir.
 • İlk resmi gazete II. Mahmut döneminde yayınlanan Takvim-i Vakayi olarak bilinmektedir.
 • Nüfus sayımı ilk kez II. Mahmut döneminde yapılmıştır.
 • Anayasal düzene geçişin ilk adımı Tanzimat Fermanı’dır. Böylece padişah ilk kez kendi gücünün üstünde bir güç daha olduğunu kabullenmiştir.
 • İlk telgraf hattı Abdülmecid döneminde Edirne Varna ile Kırım arasında kurulmuştur.
 • Abdülmecid döneminde Osmanlı Devleti’nin ilk bankası olan Bank-ı Dersaadet kurulmuştur.
 • Abdülmecid döneminde Şirket-i Hayriye adıyla ilk anonim şirket kurulmuştur.
 • İlk özel gazete Abdülmecid döneminde yayınlanan Tercüman-ı Ahval olarak bilinmektedir.
 • Abdülaziz döneminde Osmanlı Devleti’nin ilk medeni kanunu olarak kabul edilen Mecelle yürürlüğe konulmuştur.
 • Abdülaziz döneminde Diyojen adında ilk mizah dergisi çıkarılmıştır.
 • Abdülaziz döneminde ilk kez bir resim sergisi açılmıştır.
 • 1876 yılında çıkartılan Kanun-i Esasi ilk anayasamız olarak kabul edilmektedir.
 • Meşrutiyetin ilanı ile birlikte ilk kez rejim değişikliği yaşanmıştır.
 • Meşrutiyetin ilanı ile birlikte ilk kez parlamento açılmış ve halk kısıtlı da olsa ilk kez yönetime katılmıştır.
 • Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal’in katılım gösterdiği ilk savaş olarak bilinmektedir.
 • Japonya, I.Dünya Savaşı’ndan çekilen ilk itilaf devletidir.
 • Çanakkale Cephesi, I.Dünya Savaşı’nda kapatılan ilk cephedir.
 • Musul, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında işgal edilen ilk yerdir.
 • Hasan Tahsin, Yunanlılara kurşun atan ilk kişidir.
 • Afganistan, TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlettir.
 • Batum, Misak-ı Milli’den verilen ilk tavizdir.
 • İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanıdır.
 • Ali Fethi Okyar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk meclis başkanıdır.
 • Mareşal rütbesine sahip olan Fevzi Çakmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk genelkurmay başkanıdır.
 • Cumhuriyet Halk Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisi olarak bilinmektedir.
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi olarak bilinmektedir.
 • 1961 Anayasası halkoyuna tabi tutulan ilk anayasadır.
 • Türkiye’nin ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır.
Önemli Konu ! Mutlaka Oku !  Erzurum Kongresi Maddeleri Önemi ve yorumları

Yorum Yap

Yorum Yap