I.Köktürk Devleti (Göktürk) (552-659)

1. Göktürk devleti sınavlarda oldukça fazla sorulan devletlerden biridir.Bu konuyu adınız soyadınız gibi ezberlerseniz bu konudan soru kaçırmazsınız.Maddeler halinde 1. göktürk devletini tanıyalım.

  • Türk Adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
  • Kurucusu Bumin Kağan‘dır. (İlk kez kağan ünvanını kullanmıştır)
  • Devletin merkezi Ötükendir
  • En parlak dönemini Mukan Kağan döneminde yaşamıştır. (Bu bilgi sınavlarda çıkabiliyor.)
  • Köktürkler Sasaniler ile anlaşarak Akhun devletini yıkmıştır
  • Köktürk devleti ilk defa Orta Asya’da Bizans ile ilişki kuran devlettir.
  • Çin’in Köktürk devletine yaptığı baskı ile I.Köktürk devleti yıkıldı.
  • Çin içerisinde Kürşat ayaklanması gerçekleşti.Bu ayaklanma ile 2. Göktürk devletinin(Kutluk) oluşmasına zemin sağlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir