İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İnkılap Tarihi
  3. Balkan Savaşlarının Nedenleri

Balkan Savaşlarının Nedenleri

balkan savasları
balkan savasları
balkan savasları

Balkan Savaşları

Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ olmak suretiyle dört devlete karşı 8 Ekim 1912-29 Eylül 1913 tarihleri arasında yaptığı harplardır. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp ile uğraşmasından faydalanan dört Balkan Devleti Osmanlı imparatorluğu’na karşı hücum başlattılar ve Osmanlı Devleti’ne Karadağ’ın saldıra geçmesi Balkan Savaşları’ nı başlattı.

Balkan harplarının amaçlari:
Balkan harplarının başlamasının ana sebebi Sırbistan krallığı ve Bulgaristan krallığı’nın Balkanlarda ilerleme göstermesidir.
Rusya’nın Balkan Devletlerini Osmanlı imparatorluğuna karşı desaksaklıksi
Milliyetçilik kanaatleri
Osmanlı İmparatorluğu’nun Trablusgarp Savaşı ile ilgilenmesi
1.Balkan Savaşı:

Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ kendi içlerinde anlaşarak Osmanlı imparatorluğuna karşı hücum başlattılar.
Sırplar ve Karadağlılar Makedonya’yı, Bulgaristan Batı Trakya’yı, Yunanlılar Ege Adaları’nı tamamiyle işgal ederek Edirne ve Kırklareli’ye kadar ulaştılar.
Balkan Savaşları devam eder iken Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi Osmanlı devletini barış istemek halinde bıraktı. Bu hal ardından Avrupa devletlerinin yardımlarıyla 1912 tarihinde Londra Antlaşması imzalandı.

Londra Antlaşmasına göre;
Osmanlı İmparatorluğu Midye-Enez kısmının batısında olan tüm topraklarını kaybettiği
Edirne ve Kırklareli Osmanlı topraklarından çıktı
Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti
Ege adaları Osmanlı topraklarından çıktı
2. Balkan Savaşı:

Osmanlı Devleti’nin Birinci Balkan Savaşının neticesinda kaybettiği toprakları Balkan devletleri doğrulusunda paylaşılamaması ve Bulgaristan’ın çok toprak alması sebebiyle Balkan devletleri Bulgaristan’a karşı harp başlattılar ve bu muhabereden faydalanan Osmanlı Devleti Birinci Balkan Savaşı neticesi kaybettiği Edirne ve Kırklareli’ yi Balkan devletlerinden geri aldı ve Avrupa devletlerinin sayesinde Bükreş antlaşması imzalandı.
Balkanlarda hiç sınırı kalmayan Osmanlı İmparatorluğu Bükreş Antlaşması’na katılmadı.
1913 tarihinde Osmanlı Devleti Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzaladı.

İstanbul Antlaşmasına göre;
Edirne Osmanlı Devletlerinin sınırında kaldı ve Meriç Nehri, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti arasında sınır sasenedı
Osmanlı Devleti Batı Trakya’yı Bulgaristan’a bıraktı
İkinci Balkan Savaşı esnasında Osmanlı Devleti Yunanistan’ la ise Atina Antlaşması’nı imzaladı.

Önemli Konu ! Mutlaka Oku !  Muharebeler Dönemi | Batı Cephesi

Atina Antlaşması‘na göre;
Selanik Yunanistan’a verildi
Bozcaada ve Gökçeada haricindeki tüm Ege Adaları Yunanistan’a bırakıldı
Balkan Savaşlarının neticeleri:
Ege Adaları’nın tamamı ve Makedonya Osmanlı Devleti‘nin elinden çıktı
Osmanlı Devleti’ nin balkanlarda olan hakimiyeti bitti
Birinci Meşrutiyet de başlamış olan Osmanlıcılık kanaati konumunu Türkçülük siyasetine bıraktı
Günümüz Türkiye-Bulgaristan sınırı tespit edildi
Milyonlarca Türk hayat sürdürdükleri yerden göç ederek Doğu Trakya ve Anadolu’ya yerleştiler.

Yorum Yap

Yorum Yap