Avarlar hakkında kısa bilgiler maddeler halinde – Avarlar kimdir

Avarlar hakkında kısa bilgiler

Avarlara tarih boyunca çeşitli adlarla adlandırılmışlardır

Örneğin Çinliler Avarlara : Juan Juan

Köktürkler : Apar

Son olarak Bizanslılar ise : Avar demişlerdir.

Bu kısımdan bile Kpss ve Ayt’de soru çıkabiliyor.Apar,Juan Juan kelimelerini görünce bu devletin Avarlar olduğunu anlamanız gerekmektedir.Yoksa soruyu kaçırırsınız.

Avarlar ve Önemli Özellikleri

 • Avarlar  552’de 1. Göktürk Devleti kurucusu Bumin Kağan tarafından yıkılmıştır.
 • Apar ve Juan Juan olarak  da adlandırılmaktadır.
 • 562-805 tarihleri arasında Orta Avrupa’ya egemen olmuşlardır
 • Sasanilerle iş birliği yapmışlar ve İstanbul’u kuşatmışlardır.
 • En güçlü dönemlerini Bayan han döneminde yaşamışlardır.
 • Franklar tarafından yıkılmışlardır
 • Üzengiyi ilk defa Avarlar kullanmışlardır. (Bu bilgi can alıcı bir bilgidir.Avarlar başlı başına uygular gibi önemli bir devlettir.)
 • Hristiyanlığı benimseyerek asimile olmuşlardır.
 • Hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurdular. ( En alta not olarak düştük bu bilgiyi)
 • Devlet yönetimi ve askerlik konusunda Balkan topluluklarını etkilemişler.
 • Orta Asya’da IV. yüzyılda kurdukları devletleri, Töles İsyanları sonucu zayıflamıştır.

Not olarak paylaşmakta fayda var . Bu bilgi çok önemli.Avarlardan çıkacak sorularda bu bilgi sorulabiliyor.

✓ Hem Asya’da hem de Avrupa’da devlet kuran Türk topluluklarından biridir. (Bu bilgiyi kesinlikle unutmayınız)

✓ İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti özelliğini taşımaktadır. (Sasaniler ile birlikte)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir