Atatürk Dönemi Olaylar Kronolojisi

Merhaba Arkadaşlar sizler için Atatürk Döneminde gerçekleşen tarihi olayları kronolojik sıralamaya göre ayarladık. Yararlı olması dileğiyle….

 

1919

 

30 NİSAN 1919 MUSTAFA KEMALİN 9. ORDU MÜFETTİŞİ OLMASI
19 MAYIS 1919 MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKMASI
28 MAYIS 1919 HAVZA GENELGESİNİN YAYINLANMASI
08 HAZİRAN 1919 MUSTAFA KEMAL’İN İSTANBUL HÜKUMETİ TARAFINDAN GERİ ÇAĞRILMASI
22 HAZİRAN 1919 AMASYA GENELGESİNİN YAYIMLANMASI
8-9 TEMMUZ 1919 MUSTAFA KEMAL’İN RESMİ GÖREVLERİNDEN VE ASKERLİK GÖREVLERİNDEN AYRILMASI
23 TEMMUZ 1919 ERZURUM KONGRESİNİN TOPLANMASI
26-30 TEMMUZ 1919 BALIKESİR KONGRESİNİN TOPLANMASI
16-25 AĞUSTOS 1919 ALAŞEHİR KONGRESİNİN TOPLANMASI
4-11 EYLÜL 1919 SİVAS KONGRESİNİN TOPLANMASI
30 EYLÜL 1919 DAMAT FERİT HÜKUMETİNİN İSTİFA ETMESİ
02 EKİM 1919 ALİ RIZA PAŞA HÜKUMETİNİN KURULMASI
20-22 EKİM 1919 AMASYA GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASI
27 ARALIK 1919 TEMSİLCİLER KURULUNUN ANKARA’YA GELMESİ

 

1920

 

10 OCAK 1920 HAKİMİYETİ MİLLİYE GAZETESİNİN ÇIKARILMAYA BAŞLANMASI
12 OCAK 1920 SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNİN TOPLANMASI
28 OCAK 1920 MİSAK-İ MİLLİNİN KABUL EDİLMESİ
04 ŞUBAT 1920 MUSTAFA KEMAL PAŞA HAKKINDAKİ 29 ARALIK 1919 TARİHLİ MADALYA VE NİŞANLARININ İADESİNİ ÖNGÖREN MECLİS-İ VÜKELA KARARININ PADİŞAH TARAFINDAN ONAYLANMASI
12 ŞUBAT 1920 MARAŞ’IN FRANSIZLAR TARAFINDAN BOŞALTILMASI
03 MART 1920 ALİ RIZA PAŞA HÜKUMETİNİN İSTİFA ETMESİ
08 MART 1920 SALİH PAŞA HÜKUMETİNİN KURULMASI
16 MART 1920 İSTANBUL’UN ANLAŞMA DEVLETLERİ TARAFINDAN RESMEN İŞGAL EDİLMESİ
02 NİSAN 1920 SALİH PAŞA HÜKUMETİNİN İSTİFA ETMESİ
05 NİSAN 1920 DAMAT FERİT PAŞANIN DÖRDÜNCÜ KEZ HÜKUMET KURMASI
06 NİSAN 1920 ANADOLU AJANSININ KURULMASI
10 NİSAN 1920 İSTANBUL FETVASININ YAYIMLANMASI
11 NİSAN 1920 OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNİN HUKUKİ VARLIĞININ SONA ERMESİ
16 NİSAN 1920 ANKARA FETVASININ YAYIMLANMASI
23 NİSAN 1920 TBMM’NİN AÇILMASI
29 NİSAN 1920 HIYANET-İ VATANİYE KANUNUN ÇIKARILMASI
11 MAYIS 1920 MUSTAFA KEMAL’İN DİVAN-İ HARP TARAFINDAN İDAMA MAHKUM ETTİRİLMESİ
10 AĞUSTOS 1920 SEVR ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
03 ARALIK 1920 GÜMRÜ ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
05 ARALIK 1920 BİLECİK GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASI

 

1921

 

6 – 10 OCAK 1921 1. İNÖNÜ SAVAŞININ YAPILMASI
20 OCAK 1921 TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNUN KABUL EDİLMESİ
21 ŞUBAT 1921 LONDRA KONFERANSININ TOPLANMASI
1 MART 1921 AFGANİSTAN DOSTLUK ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
12 MART 1921 İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLMESİ
16 MART 1921 MOSKOVA ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
26 MART 1 NİSAN 1921 2. İNÖNÜ SAVAŞININ YAPILMASI
10 – 25 TEMMUZ 1921 ESKİŞEHİR – KÜTAHYA SAVAŞLARININ YAPILMASI
5 AĞUSTOS 1921 MUSTAFA KEMAL’E BAŞKOMUTAN YETKİSİNİN VERİLMESİ
7 AĞUSTOS 1921 TEKALİFİ MİLLİYE EMİRLERİNİN YAYIMLANMASI
23 AĞUSTOS – 13 EYLÜL 1921 SAKARYA SAVAŞININ YAPILMASI
19 EYLÜL 1921 MUSTAFA KEMAL’E GAZİ UNVANI VE MAREŞAL RÜTBESİNİN VERİLMESİ
13 EKİM 1921 HARS ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
20 EKİM 1921 ANKARA ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
31 EKİM 1921 BAŞKOMUTANLIK KANUNUNUN 3 AY DAHA UZATILMASI
1 KASIM 1921 TÜRK – İNGİLİZ ESİR DEĞİŞİMİ YAPILMASI

1922

2 OCAK 1922 UKRAYNA İLE DOSTLUK ANTLAŞMASININ YAPILMASI
4 ŞUBAT 1921 BAŞKOMUTANLIK KANUNUN SÜRESİNİN UZATILMASI
22 MART 1922 ANLAŞMA DEVLETLERİNİN TBMM YE ATEŞKES TEKLİFİ YAPMASI
26 MART 1922 ANLAŞMA DEVLETLERİNİN TBMM YE BARIŞ TEKLİFİ YAPMASI
26 AĞUSTOS – 9 EYLÜL 1922 BÜYÜK TAARRUZUN YAPILMASI
9 EYLÜL 1922 TÜRK ORDULARININ İZMİR’E GELMESİ
11 EKİM 1922 MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
1 KASIM 1922 SALTANATIN KALDIRILMASI
18 KASIM 1922 ABDÜLMECİD EFENDİNİN HALİFE SEÇİLMESİ
20 KASIM 1922 LOZAN KONFERANSININ TOPLANMASI

1923

 

4 ŞUBAT 1923 LOZAN GÖRÜŞMELERİNİN KESİLMESİ
17 ŞUBAT 1923 İZMİR’DE BİRİNCİ İKTİSAT KONGRESİNİN TOPLANMASI
1 NİSAN 1923 TBMM SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİ
24 TEMMUZ 1923 LOZAN ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
11 AĞUSTOS 1923 2. TBMM’NİN ÇALIŞMALARINA BAŞLAMASI
23 AĞUSTOS 1923 LOZAN ANTLAŞMASININ ONAYLANMASI
9 EYLÜL 1923 HALK FIRKASININ KURULMASI
2 EKİM 1923 İSTANBUL’UN ANLAŞMA DEVLETLERİ TARAFINDAN BOŞALTILMASI
13 EKİM 1923 ANKARA’NIN BAŞKENT OLMASI
27 EKİM 1923 FETHİ OKYAR HÜKUMETİNİN İSTİFA ETMESİ VE HÜKUMET BUNALIMININ YAŞANMASI
29 EKİM 1923 CUMHURİYETİN İLAN EDİLMESİ

1924

 

24 KASIM 1923 HİNTLİ LİDERLER AĞA HAN VE EMİR ALİNİN LONDRA’DAN İSMET PAŞAYA MEKTUP GÖNDERMELERİ
3 MART 1924 HALİFELİĞİN KALDIRILMASI
3 MART 1924 ŞEHRİYE VEKALETİNİN YERİNE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULMASI
3 MART 1924 EVKAF VEKALETİN YERİNE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI
3 MART 1924 ERKAN-HARBİYE YERİNE VEKALETİ YERİNE GENEL KURMAY BAŞKANLIĞININ KURULMASI
3 MART 1924 TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNUN ÇIKARILMASI
5 MART 1924 MEDRESELERİN KAPATILMASI
18 MART 1924 KÖY KANUNUN ÇIKARILMASI
20 NİSAN 1924 1924 ANAYASASININ KABUL EDİLMESİ
19 MAYIS 1924 MUSUL SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN HALİÇ KONFERANSININ TOPLANMASI
22 AĞUSTOS 1924 MUALİMLER KONGRESİNİN TOPLANMASI
26 AĞUSTOS 1924 İŞ BANKASININ KURULMASI
1 EYLÜL 1924 MUSUK-İ MUALLİM MEKTEBİNİN AÇILMASI
17 KASIM 1924 TERAKKİ PERVER CUMHURİYET FIRKASININ KURULMASI

1925

 

13 ŞUBAT 1925 ŞEYH SAİT İSYANI’NIN ÇIKMASI
16 ŞUBAT 1925 TÜRKİYE TAYYARA CEMİYETİNİN ( TÜRK HAVA KURUMU  ) KURULMASI
17 ŞUBAT 1925 AŞAR VEGİSİ’NİN KALDIRILMASI
4 MART 1925 TAKRİR-İ SÜKUN KANUNUN ÇIKARILMASI
3 HAZİRAN 1925 TERAKKİ PERVER CUMHURİYET FIRKASININ KAPATILMASI
5 KASIM 1925 ANKARA HUKUK MEKTEBİNİN AÇILMASI
25 KASIM 1925 ŞAPKA İNKILABININ YAPILMASI
30 KASIM 1925 TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI
9 ARALIK 1925 YERLİ KUMAŞTAN ELBİSE GİYİLMESİNE DAİR KANUN ÇIKARTILMASI
26 ARALIK 1925 MİLADİ TAKVİMİN KABUL EDİLMESİ

1926

 

17 ŞUBAT 1926 MEDENİ KANUNUN KABUL EDİLMESİ
1 MART 1926 TÜRK CEZA KANUNUN KABUL EDİLMESİ
15 MAYIS 1926 PADİŞAH VAHDETTİN SAN REMO DA HAYATINI KAYBETMESİ
22 MAYIS 1926 EMLAK VE EYTAM BANKASININ KURULMASI
5 HAZİRAN 1926 ANKARA ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
15 HAZİRAN 1926 MUSTAFA KEMALE İZMİR’DE SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI
1 TEMMUZ 1926 KABOTAJ KANUNUN ÇIKARILMASI
2 AĞUSTOS 1926 BOZKURT VE LOTUS GEMİLERİNİN ÇARPIŞMASI

1927

 

26 MAYIS 1927 TEŞVİK-İ SANAYİ KANUNUN ÇIKARILMASI
1 HAZİRAN 1927 DEVLET DEMİR YOLLARI VE LİMANLARI İDARESİNİN KURULMASI
28 EKİM 1927 BİRİNCİ NÜFUS SAYIMIN YAPILMASI

1928

 

1 KASIM 1928 YENİ TÜRK HARFLERİNİN KABUL EDİLMESİ
11 KASIM 1928 MİLLET MEKTEPLERİ TALİMATNAMESİNİN KABUL EDİLMESİ
24 KASIM 1928 MUSTAFA KEMALİN BAŞÖĞRETMEN UNVANI ALMASI

1929

 

5 OCAK 1929 ANADOLU – BAĞDAT VE MERSİN – TARSUS – ADANA DEMİR YOLLARI İLE HAYDARPAŞA LİMANININ SATIN ALINMASI
4 MART 1928 TAKRİR-İ SUKUN KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMASI
18 NİSAN 1929 İCRA VE İFLAS KANUNUN KABUL EDİLMESİ
13 MAYIS 1929 DENİZ TİCARET KANUNUN KABUL EDİLMESİ
1 HAZİRAN 1929 GÜMRÜK TARİFE KANUNUN KABUL EDİLMESİ
2 HAZİRAN 1929 MUHTAÇ ÇİFTÇİLERİN TOPRAKLANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN ÇIKARILMASI
1 EYLÜL 1929 OKULLARDAN ARAPÇA VE FARSÇA DERSLERİN ÇIKARILMASI
18 ARALIK 1929 MİLLİ İKTİSAT VE TASARRUF CEMİYETİNİN KURULMASI

1930

 

20 ŞUABT 1930 TÜRK PARASININ DEĞERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇIKARILMASI
3 NİSAN 1930 TÜRK KADININA BELEDİYE SEÇİMLERİNE KATILMA HAKKI VERİLMESİ
24 NİSAN 1930 UMUMİ HIFZISSIHA KANUNU ÇIKARILMASI
10 HAZİRAN 1930 YUNANİSTAN İLE NÜFUS DEĞİŞİMİNE YÖNELİK ANTLAŞMA İMZALANMASI
11 HAZİRAN 1930 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ KURULMASI
12 AĞUSTOS 1930 SERBEST CUMHURİYET FIRKASININ KURULMASI
23 ARALIK 1930 MENEMEN OLAYININ ÇIKMASI

1931

 

26 MART 1931 ÖLÇÜ VE TARTI BİRİMLERİNİN KABUL EDİLMESİ
12 NİSAN 1921 TÜRK TARİH KURUMUNUN KURULMASI
1 HAZİRAN 1921 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI

1932

 

3 ŞUBAT 1932 AYASOFYA CAMİSİNDE TÜRKÇE KURAN OKUTULMASI
19 ŞUBAT 1932 HALK EVLERİNİN AÇILMASI
12 TEMMUZ 1932 TÜRK DİL KURUMUNUN KURULMASI
18 TEMMUZ 1932 TÜRKİYE’NİN MİLLETLER CEMİYETİNE ÜYE OLMASI

1933

 

1 ŞUBAT 1933 BURSA’DA EZANIN TÜRKÇE OKUNMASININ PROTESTO EDİLMESİ
25 ŞUBAT 1933 WAGON-LİTS OLAYININ YAŞANMASI
22 NİSAN 1933 OSMANLI BORÇLARININ ÖDENMESİ İLE İLGİLİ ANTLAŞMA İMZALANMASI
27 NİSAN 1933 RAZGRAD OLAYININ YAŞANMASI
3 HAZİRAN 1933 SÜMERBANK’IN KURULMASI
8 HAZİRAN 1933 HALK BANKASI KANUNUN KABUL EDİLMESİ
31 TEMMUZ 1933 İSTANBUL DARÜLFÜNUNUN KAPATILMASI VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİN KURULMASI
14 EYLÜL 1933 YUNANİSTAN İLE DOSTLUK ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
26 EKİM 1933 TÜRK KADININA MUHTARLIK SEÇİMLERİNE KATILMA HAKKININ VERİLMESİ
1 ARALIK 1933 1. 5 YILLIK SANAYİ PLANININ HAZIRLANMASI

1934

 

9 ŞUBAT 1934 BALKAN ANTANTININ İMZALANMASI
21 HAZİRAN 1934 SOYADI KANUNUN KABUL EDİLMESİ
24 KASIM 1934 MUSTAFA KEMALİN ATATÜRK SOYADINI ALMASI
24 KASIM 1934 AYASOFYA CAMİSİNİN ANIT MÜZEYE ÇEVRİLMESİ
5 ARALIK 1934 KADINLARA MİLLETVEKİLİ SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİ

1935

 

18 ŞUBAT 1935 BAZI KIYAFETLERİN GİYİLMEYECEĞİNE DAİR KANUNUN KABUL EDİLMESİ
18 NİSAN 1935 ORDUDA Kİ YENİ RÜTBELERİN BELİRLENMESİ
27 NİSAN 1935 ULUSAL BAYRAM VE TATİLLER HAKKINDA DÜZENLEME YAPILMASI
14 HAZİRAN 1935 MADEN TEKNİK ARAMA ENSTİTÜSÜNÜN KURULMASI
14 HAZİRAN 1935 ETİBANK’IN KURULMASI

1936

 

29 MAYIS 1936 TÜRK BAYRAĞI HAKKINDA KANUN ÇIKARILMASI
22 TEMMUZ 1936 MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI
3 KASIM 1936 ÇUBUK BARAJININ AÇILMASI

1937

 

5 ŞUBAT 1937 ATATÜRK İLKELERİNİN ANAYASAYA KOYULMASI
8 TEMMUZ 1937 SADABAT PAKTININ İMZALANMASI
27 ARALIK 1937 DENİZBANK’IN KURULMASI

1938

 

2 EYLÜL 1938 HATAY MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI
10 KASIM 1938 ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir