İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Tarih
 3. Anadolu Selçuklu Devleti Özeti

Anadolu Selçuklu Devleti Özeti

anadolu selcuklu devleti
anadolu selcuklu devleti
anadolu selçuklu devleti haritası

Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • 1071 Malazgirt Savaşı sonunda Anadolu’da Türkiye Tarihi başlamış ve ilk Türk Beylikleri kurulmuştur (Danişmentliler, Artuklular, Mengücekliler, Saltuklular ve Çaka Beyliği).
 • Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu; Selçuk Bey’in torunu olan Kutalmış’ın oğullarından Süleyman Şah’tır.
 •  Türkiye Selçukluları, merkezi Anadolu’da olan ilk Türk-İslam devletidir.
 • I. Haçlı Seferi’nde Haçlılar, Anadolu’dan geçmek isteyince I. Kılıçarslan onlarla muhaberemış ve Haçlılara büyük kayıplar verdirmiştir. Fakat İznik Haçlıların eline işlemiştir. Bunun üstüne başşehir Konya’ya taşınmıştır.
 • Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Mesut Dehemmiyeti’nde Anadolu, Avrupalılar tarafından ilk kez “Türkiye” adıyla anılmaya başlamıştır.
 •  I. Mesut Dehemmiyeti’nde bunun dışında İlk Türkiye Selçuklu parası (Bakır) bastırılmıştır (Ekonomik bağımsızlı kazanıldı.). Bununla birlikte Türkiye Selçuklu Devleti’nin bayındırlık ve kurumsallaşma etkinlikleri ilk kez bu devrede başlamıştır.
 •  II. Kılıçarslan Dehemmiyeti’nde Bizans’ın Selçukluları Anadolu’dan net olarak atmak istemesi üstüne Miryokefalon Savaşı (1176) yapılmıştır. Bizans ordusu ağır bir mağlubiyete uğramıştır. Bu muhabere sonunda;
 • Gelişmeler

  Anadolu’nun Türk yurdu bulunduğu netleşmiştir.
  Bizans’ın Anadolu’yu alma ümidi sona ermiştir.
  Haçlı Seferleri’yle Bizans’a geçtiğimiz avantaj tekrardan Türklere işlemiştir.
  Bizans savunmaya, Türkler ise taarruza işlemiştir.
  Batılı kaynaklarda Anadolu’ya “Türk İli” denilmeye başlanmıştır.
  NOT: Bu muhabere, neticeleri itibariyle Kurtuluş Savaşı’ndaki Sakarya ve Başkomutanlık Muharegıdae benzemektedir. Çünkü ikisinde de savunmadan hücuma geçilmiştir.
  NOT: Türklerin Batılılar karşısındaki bu taarruz avantajı Osmanlı Devleti devresinindeki II. Viyana Kuşatması’yla sonlanacaktir.
  NOT: Türklere Anadolu’nun kapılarını açan muhabere 1071 Malazgirt Savaşı, Anadolu’yu net Türk yurdu yapan muhabere ise 1176 Miryokefalon Savaşı’dır.

 •  II. Kılıçarslan Dehemmiyeti’nde, ilk kez altın ve gümüş para bastırılmıştır ki bu da ekonominin güçlendiğini gösterir.
 •  II. Kılıçarslan Dehemmiyeti’nde bunun dışında, kervansaraylar yapılmış ve ticaret yolları meydana menfaatilmıştır. Ticareti ilerletmek amacıyla tüccarların can ve mal itimatilirği sağlanmıştır.
 •  II. Kılıçarslan Dehemmiyeti’nin başka bir mühim vakası ise III. Haçlı Seferi’nin meydana gelmesidir.
 •  II. Kılıçarslan son senelerinde, veraset sistemi tarafınde yani Türk hâkimiyet zihniyeti gereği ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırdı. Bu hal ülkede kardeşler arasında taht kavgalarına namacıyla olmuş ve devletin merkezi otoritesi sarsılmıştır.
 •  I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dehemmiyeti’nde Antalya fethedilerek Anadolu Selçuklu Devleti’nde ilk kez denizcilik etkinliklerine başlanmıştır. Hem de buranın alınmasıyla Anadolu Selçukluları ilk kez Akdeniz’e inmiş oluyordu.
 •  I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dehemmiyeti’nde milletlararası ticareti teşvik amacıyla Venediklilerle ilk kez bir ticaret antlaşması imzalanmıştır.
 •  I. İzzeddin Keykavus Dehemmiyeti’nde Sinop’un alınmasıyla Anadolu Selçuklu Devleti ilk kez Karadeniz’e ulaşmış oluyordu.
 •  I. Alaaddin Keykubat Dehemmiyeti, Anadolu Selçuklu Devleti’nin en parlak devresidir.
 •  I. Alaaddin Keykubat Dehemmiyeti’nde, Anadolu Türk siyasi birliği büyük oranda sağlanmıştır.
 •  I. Alaaddin Keykubat Dehemmiyeti’nde, Sinop’taki donanma ile Kırım’ın Suğdak limanına ilk kez bir deniz aşırı sefer sistemlenmiştir.
 •  I. Alaaddin Keykubat Dehemmiyeti’nde, Harzemşah Devleti’ne karşı 1230 Yassıçemen Savaşı kazanılmıştır (Bu muhabereden kısa bir müddet sonra Harzemşahlar yıkılmış ve Anadolu Moğol istilasına açık duruma gelmiştir.).
 •  II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dehemmiyeti’nde meydana çıkan 1240 Baba İshak (Babailer) İsyanı Türkiye Tarihi’nde çıkan ilk dini kaliteli ayaklanmadır.
 •  II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dehemmiyeti’nde İlhanlı Moğol Devleti iler oluşturulan 1243 Kösedağ Savaşı sonunda;
 •  Anadolu Selçukluları, Moğollara vergi veren bağımlı bir devlet haline geldi.
 •  Taht kavgaları başlamış ve merkezi otorite bozulmuştur.
 •  Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. Anadolu’da tekrardan çoğu beylik kuruldu (Kösedağ Savaşı bu tarafıyla 1402 Ankara Savaşı’na benzer.). F Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma prosesine girdi.
 •  Türklerin batıya ilerleyişi durmuştur.

Önemli Konu ! Mutlaka Oku !  Hazarlar kimdir (630-968)
Yorum Yap

Yorum Yap