1. TBMM dönemi yapılanlar

1. TBMM'nin özellikleri | 1. TBMM'nin Kanunları

 

Merhaba Sevgili Öğrenciler I. TBMM Dönemi Türk Tarihinin en büyük bağımsızlık zaferi olarak tarihte yerini almıştır. Bu konuda ayaklanmalar da olduğu için geniş anlamda soru potansiyeli çoktur. Sınavda 1 yada 2 soru buradan gelmektedir. Bu konuyu da size sade ve anlaşılabilir bir şekilde anlatacağız.Önemli gördüğümüz yerleri vurgulamak suretiyle belli edeceğiz Hepinize başarılar dileriz.

 

1. TBMM Dönemi

(23 NİSAN 1920 – 11 AĞUSTOS 1923)

Bu meclis Kurtuluş savaşını kazanmış ve yeni Türk devletini kuran meclistir. 24 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal meclis başkanlığına seçilmiş ve 24 nisan önergesi olarak adlandırılan kararlarını sunmuştur.

24 Nisan Önergesi

 • Yasama Ve Yürütme Yetkileri TBMM de toplanmıştır.
 • Hükumet kurmak zorunlu olacaktır.
 • TBMM’nin üzerinde bir kuvvet olmayacaktır.
 • Padişah yada vekili seçmek çıkarmak yada tanımak uygun olmayacaktır.
 • İtilaf Devletlerinin baskısı altında olan padişah ve halife baskıdan kurtulduktan sonra meclisten çıkan yasaya göre hareket edecektir.

 

1. TBMM’nin Özellikleri

 

 • 1921 Anayasası ile hazırlanan Kurucu Meclistir.
 • Mecliste Hükumet Sistemi Belirlenmiştir.
 • Azınlıklara temsil hakkı tanınmamıştır. Buda bu meclisin ulusçu bir meclis olduğunu göstermektedir.
 • Yasama, Yürütme ve Yargı yetkilerini kendinde toplayan olağanüstü yetkileri olan bir meclistir.
 • Mecliste Halk gurupları kurulmuş siyasi partilere yer verilmemiştir.
 • 2 dereceli seçimler yapılarak üyelerden milletvekili seçilmiştir.

1. TBMM’nin Kanunları

 

 • TBMM’de çıkan ilk kanun olarak Ağnam Vergisinin Artırılması İstenmiştir.
 • Dış düşmanlar yetmediği gibi içerimizde de düşmanlar olduğundan Hıyanet-i Vataniye Kanunu Çıkarılmıştır.
 • Düzenli Ordu Kanunu Çıkarılmıştır.
 • İstiklal Marşı Kanunu Çıkarılmıştır.
 • Başkomutanlık Kanunu Çıkarılmıştır.
 • Firariler Kanunu Çıkarılmıştır.
 • İstiklal Mahkemeleri Kanunu Çıkarılmıştır.
 • Men-i İsrafat Kanunu Çıkarılmıştır.
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Çıkarılmıştır.

 

1. TBMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

 

Doğrudan İstanbul Hükumeti Tarafından Çıkartılan Ayaklanmalar

 • Kuvayı inzibatiye Ayaklanması
 • Ahmet Anzavur Ayaklanması

Azınlıkların Çıkardıkları Ayaklanmalar

 • Ermeni Ve Rum Ayaklanmaları

Kuvayi Milliye Yanlısı Olup Sonradan Ayaklananlar

 • Demirci Mehmet Ayaklanması
 • Çerkez Ethem Ayaklanması

İstanbul Hükumeti Ve İtilaf Devletleri Tarafından Çıkarılan Ayaklanmalar

 

 • Bayburt ( Şeyh Eşref ) İsyanı
 • Cemil Çeto İsyanı
 • Mardin ( Ali Bati ) Ayaklanması
 • Koçkiri Ayaklanması
 • Urfa Milli Aşiret Ayaklanması
 • Bolu, Hendek, Düzce, Adapazarı İsyanı
 • Yozgat Çapanoğlu Ayaklanması
 • Konya ( Delibaş Mehmet ) Ayaklanması
 • Afyon ( Çopur Musa ) Ayaklanması

Ayaklanmalara Karşı I. TBMM’nin Aldığı Önlemler

 • İstiklal Mahkemeleri Kurulmuştur.
 • Hıyanet-i Vataniye Kanunu Çıkarılmıştır.
 • İstanbul Fetvasına Karşı Ankara Fetvası Yayımlanmıştır.
 • İstanbul İle Her türlü Haberleşme Kesilmiştir.

10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması

 

 • Mecliste Onaylanmadığı İçin İmzalandığı halde Yürürlüğe girmemiştir.
 • Kararları San Remo Konferansında belirlenmiştir.
 • Anlaşmayı imzalayanlar TBMM tarafından vatan haini sayılmıştır.

 

 

Dikkat!!!

I. TBMM’nin ilk çıkardığı kanun hangisidir.

Ağnam Vergisinin Artırılması

 

 

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir